Privacy- en Cookieverklaring

Emma’s Tax Law is een handelsnaam van Emma Verschure. Emma’s Tax Law maakt van  jouw belastingen een feestje. De diensten van Emma’s Tax Law worden aangeboden via  de website https://emmastaxlaw.nl en mijn social mediakanalen: Instagram en Facebook. 

Als je een dienst bij mij afneemt, mijn website bezoekt, je inschrijft voor mijn nieuwsbrief  of contact met mij opneemt via e-mail, telefoon, het online contactformulier op mijn  website of social media, worden je persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy- en  cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens er verwerkt worden, hoe dit gebeurt en  met welk doel.  

Verantwoordelijke voor de verwerking

Emma Verschure, handelend onder de naam Emma’s Tax Law 
Haven 12 
3441 AS Woerden 
KvK-nummer: 77010604 

Voor vragen kun je contact met mij opnemen via emma@emmastaxlaw.nl.   

Persoonsgegevens

Emma’s Tax Law verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 1. Voor- en achternaam; 
 2. Adresgegevens en woonplaats; 
 3. Handelsnaam van eenmanszaak of VOF; 
 4. Vestigingsadres van eenmanszaak of VOF; 
 5. KvK-nummer van eenmanszaak of VOF; 
 6. Klant,- factuur,- en opdrachtnummer; 
 7. Burgerlijke staat; 
 8. Telefoonnummer; 
 9. E-mailadres; 
 10. Bankrekeningnummer; 
 11. Financiële gegevens; 
 12. Bezoekgedrag website; 
 13. Gegevens over activiteiten van de websitebezoekers op mijn website;
 14. IP-adres; 
 15. Gegevens over het surfgedrag van websitebezoekers; 
 16. Social media accountnamen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Wanneer ik de belastingaangifte voor je verzorg, kan het zijn dat ik ook de volgende  bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk: 

 1. Kopie paspoort; 
 2. Burgerservicenummer (BSN). 

Deze gegevens zijn nodig om de opdracht uit te kunnen voeren en/of te voldoen aan wet en regelgeving. Emma’s Tax Law verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige  persoonsgegevens als dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is.

Hoe kom ik aan je gegevens?

De persoonsgegevens worden door jou verstrekt via e-mail, via een bericht op social  media, via telefoon of via het online contactformulier op mijn website. Websitestatistieken  haal ik uit Google Analytics.  

Waarom worden de persoonsgegevens verwerkt? 

Emma’s Tax Law verwerkt alleen persoonsgegevens als dit volgens de wet mag en alleen  voor de volgende doeleinden: 

1. Uitvoering van de opdracht 

Voor het communiceren met jou via telefoon, e-mail of social media; Voor het maken van een offerte of opdrachtbevestiging; 

Voor het uitvoeren van de opdracht (opstellen van btw en ib aangiften of het geven  van advies; 

Voor het maken en versturen van de factuur; 

Voor het afhandelen van betalingen. 

2. Reageren op jouw vraag of verzoek 

Wanneer je contact met mij opneemt via telefoon, e-mail of het online  contactformulier op mijn website of social media.

3. Blog/post 

Om te kunnen reageren op een reactie die je onder een blog of post plaatst.

4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Voor het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden; 

Voor het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver; Om te voldoen aan mijn wettelijke administratieplicht; 

Om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van  terrorisme; 

Om te voldoen aan de identificatieplicht. 

5. Bijhouden van de websitestatistieken 

Om mijn website beter te laten functioneren en het zoeken op mijn website  eenvoudiger te maken en mijn service te verbeteren en aan te passen op de wensen  van de websitebezoeker.

6. Nieuwsbrieven 

Om mijn nieuwsbrief te kunnen versturen als je jezelf hiervoor ingeschreven hebt.  Onder elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om jezelf uit te schrijven.

7. Promotie 

Om klantervaringen te kunnen delen op mijn website en social mediakanalen.

8. Attentie 

Om mijn opdrachtgevers een attentie te kunnen sturen. 

Emma’s Tax Law heeft haar belang om gegevens te verwerken afgewogen tegen je  privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om  bovenstaande doelen te bereiken. In de gevallen waarin ik je om verplichte informatie  vraag, zal ik aangeven dat het om verplichte informatie gaat. 

Bewaartermijn

 Emma’s Tax Law zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om  bovengenoemde doelen te realiseren. 

a) Offertes en facturen worden zeven (7) jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht; 

b) E-mailberichten, online contactformulieren en privéberichten via social media worden  vijf (5) jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen  tot schadevergoedingen en deze gegevens als bewijs kunnen dienen; 

c) De gegevens voor het bijhouden van de websitestatistieken (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard; 

d) Je kunt je op elk moment uitschrijven voor mijn nieuwsbrief. Onder elke e-mail vind je  een mogelijkheid om dit te doen; 

e) Klantervaringen op mijn website en social mediakanalen worden pas verwijderd als je  hier een verzoek voor indient; 

f) Reacties onder blogs of posts blijven staan totdat je een verzoek tot verwijdering  indient of totdat ik de blog of post offline haal; 

g) Overige persoonsgegevens worden bewaard totdat de opdracht afgerond is of,  indien van toepassing, totdat een termijn verlopen is waarbinnen nog  werkzaamheden verricht moeten worden met betrekking tot de opdracht. Hierbij kan  gedacht worden aan bijvoorbeeld een naheffingsaanslag. 

Delen met derden

Emma’s Tax Law verkoopt of verhuurt je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden  alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst  die jij met mij hebt gesloten. Emma’s Tax Law kan gegevens van opdrachtgevers  bijvoorbeeld delen met andere adviseurs. Dit gebeurt alleen na als jij hiervoor expliciet  toestemming hebt gegeven.  

Met bedrijven die je gegevens voor mij verwerken, heb ik afspraken gemaakt om ervoor  te zorgen dat zij vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan en dat zij deze goed  beveiligen.  

Je gegevens worden gedeeld met de volgende partijen: 

a) Belastingdienst; 

b) Hostingprovider van onze website en e-mail; 

c) Leverancier van websitesoftware; 

d) Leverancier van e-mailsoftware; 

e) Leverancier van boekhoudsoftware; 

f) Leverancier van aangiftesoftware en/of financiële administratiesoftware;

g) Partij voor het versturen van de nieuwsbrief; 

h) Accountant; 

i) Cloudserver; 

j) Softwareleverancier videobellen; 

k) Telefoonprovider; 

l) Vervoersbedrijf voor toesturen van attentie. 

Je gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese  Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google, de clouddienst, de hostingpartij en een aantal software leveranciers gebruik maken van een server in de  Verenigde Staten. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten om  ervoor te zorgen dat zij je persoonsgegevens goed beveiligen. 

Je rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Emma’s Tax Law van je verwerkt, in te zien, te  wijzigen of te laten verwijderen.  

Daarnaast kun je mij verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in  het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig of de verwerking  onrechtmatig is. Ook kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je  persoonsgegevens.  

Tot slot kun je de toestemming die je aan Emma’s Tax hebt gegeven om je  persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wil je gebruik maken van bovengenoemde  rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar emma@emmastaxlaw.nl.  

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over gegevensverwerking in te dienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

Emma’s Tax Law neemt de verwerking van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom  passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van  onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van  persoonsgegevens via mijn website (SSL verbinding), het gebruik van een touch-ID, het  regelmatig maken van een back-up, het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig updaten van de website en plug-ins en het gebruik van een goede beveiligingssoftware  zijn voorbeelden van deze maatregelen. 

Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je  gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar emma@emmastaxlaw.nl.   

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn website, maak ik gebruik van een klein  tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser  van je computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer je mijn website  opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd  worden naar mijn website. Hierdoor hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren.  Door middel van cookies en vergelijkbare technieken kan Emma’s Tax Law ook zien hoe je  de website gebruikt en hoe Emma’s Tax Law de website gebruiksvriendelijker kan maken.  Tot slot gebruikt Emma’s Tax Law cookies en vergelijkbare technieken voor het maken van  gerichte reclame. 

Wanneer je mijn website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond met een  cookiemelding. Zodra je akkoord geeft op de cookiemelding, geef je toestemming aan  Emma’s Tax Law om alle cookies en vergelijkbare technieken te gebruiken. 

Functionele cookies 

Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Emma’s Tax Law ervoor dat je de website  eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je  gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen  toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.  

Analytische cookies 

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal op mijn website en de manier hoe bezoekers  mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via mijn website worden er  daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze analytische cookies maken weinig  inbreuk op je privacy omdat je IP-adres voor een deel wordt gemaskeerd. De gegevens  die Google verzamelt, zullen zij niet voor zichzelf gebruiken. Dit heb ik met hen  afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kun je de  Privacy Policy van Google raadplegen.  

Social media 

Om het voor jou makkelijk te maken om via social media in contact te komen met Emma’s  Tax Law of content van mijn website te delen, zijn er op mijn website buttons opgenomen  van Facebook, LinkedIn, Pinterest, Whatsapp en Twitter. Deze buttons werken door  middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze  codes worden cookies geplaatst. Emma’s Tax Law heeft hier geen invloed op. Je wordt  aangeraden de privacy verklaringen van de social mediakanalen te lezen, om te weten  hoe zij met privacy om gaan. 

Facebook 
LinkedIn
Pinterest 
Instagram
Whatsapp 
Twitter 

Advertentiecookies 

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn en je relevante advertenties van mijn diensten  te kunnen tonen, maakt Emma’s Tax Law gebruik van tracking cookies. Zo kan ik via pixels  zien welke diensten je op mijn website bekijkt en kan ik voor jou interessante advertenties  tonen via de mogelijkheden van het advertentieplatform. 

Links website 

Op mijn website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken, word je  naar een website buiten https://emmastaxlaw.nl geleid. Het kan zijn dat externe websites  gebruik maken van cookies. Emma’s Tax Law raad je aan de privacyverklaring van de  betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met je privacy om gaan. 

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wil je niet dat ik cookies gebruik? Via de browserinstellingen van je computer kun je  cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet  geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het  zijn dat mijn website niet optimaal meer werkt.

Cookies die geplaats worden: 

Naam Cookie : _ga
Bewaartermijn : 2 jaar
Doel: Deze cookie van Google wordt geplaatst om  inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikservaring  te verbeteren. 

Naam Cookie: _ga_#
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Deze cookie van Google wordt geplaatst om  inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikservaring  te verbeteren. 

Naam Cookie: _ir
Bewaartermijn: 1 dag
Doel: Een cookie van Pinterest die gegevens  verzamelt over het surfgedrag van de websitebezoeker. 

Naam Cookie: ads/ga-audiences
Bewaartermijn: sessie
Doel: Een cookie van Google AdWords om  bezoekers die waarschijnlijk klant zullen worden, opnieuw te benaderen. 

Naam Cookie: pzz_session_id
Bewaartermijn: 1 jaar
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om advertenties  die op mijn website worden getoond af te stemmen op je voorkeuren. 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2021. In het  geval mijn werkwijze verandert, ben ik genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring  aan te passen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op mijn website  gepubliceerd.

Winkelwagen